Menjelaskan Sudut Pandang Pengguna dengan singkat

Dari sudut pandang pengguna ialah keseluruhan sistem sehingga dapat Useful, Usable, Used

  • Useful ialaha fungsional, dapat mengerjakan sesuatu.
  • Usable ialah Dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah, dan mengerjakan sesuatu yang benar (does the right things).
  • Used ialah Terlihat baik, tersedia dan diterima atau digunakan oleh organisasi.