Menjelaskan Proses Pengangkutan Pada Akar dengan singkat

proses pengangkutan pada akar dapat dibedakan menjadi:

Pengangkutan Ekstrafasikuler

pengangkutan di luar berkas pembuluh angkut. Mula-mula air dan garam mineral yang larut dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Pada dasarnya  cairan dalam sel tumbuhan lebih pekat dari larutan dalam tanah.

Adanya perbedaan kepekatan ini menyebabkan larutan dalam tanah merembes ke dalam sel tumbuhan melalui membran semipermeabel yang ada diepidermis pada bulu akar. Peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis. Setelah melewati bulu akar,air selanjutnya bergerak melewati korteks,endodermis dan silinder pusat.

Pengangkutan Intrafasikular

pengangkutan yang berlangsung di dalam berkas pembuluh angkut terus bergerak hingga mencapai pembuluh xylem yang terdapat pada silinder pusat. Air akan bergerak menuju daun melalui pembuluh xylem akibat adanya daya kapilaritas pada pembuluh xylem.

Pembuluh xylem membentuk seperti pipa-pipa kecil yg dapat mengangkut air lebih kuat dibandingkan dengan pipa yg besar. Selanjutnya pd daun terjadi transpirasi (penguapan). Adanya peristiwa transpirasi akan mengakibatkan aliran air dan garam mineral dari batang ke daun,hal ini disebut sebagai kemampuan daun mengisap air dan garam mineral.