Menjelaskan Konsep dan Teori Peradaban dengan singkat

Budaya Kebendaan (Material)

  • Alat yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan di sentuh.
  • Mencerminkan pencapaian & tamadun bagi sesetengah masyarakat.
  • Berasaska :
  1. Sumber alam semula jadi.
  2. Bersesuaian dengan kehendak hidup.
  3. Menggambarkan tahapĀ  teknologi.

Budaya Bukan Kebendaan (Non Material)

  • Bukan benda / atau tidak dapat di pegang, tetapi dapat dilihat dan dirasa.
  • Contoh : ilmu pengetahuan, falsafah, kepercayaan, sistem keluarga, undang-undang, akhlak dan sebagainya.