Menjelaskan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Bumi dengan singkat

Berikut Ini Merupakan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Bumi.

Kelebihan

  • Pada saat sekarang ini minyak bumi dapat memenuhi keperluan energy pada mesin – mesin kendaraan sepserti motor, mobil, kapal, bahkan pesawat.
  • Pengangkutan dan pengurusanya lebih mudah
  • Harga produk dari minyak bumi tersebut relatif terjangkau oleh masyarakat.
  • Energi minyak bumi masih menjadi energy yang banyak digunakan.

Kelemahan

  • Hampir di setiap penambangan minyak bumi dihasilkan limbah.
  • Daerah yang menjadi tempat penambangan minyak bumi tanahnya menjadi tidak produktif akibat pencemaran limbah.
  • Minyak bumi tergolong SDA yang sukar diperbaharui, sehingga jumlahnya terbatas.
  • Penggunaan produksi  minyak pada mesin – mesin dan kendaraan menghasilkan polusi udara.