Menjelaskan Habitat dengan singkat

Coelenterata hidup bebas secara heterotfof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Jika ada mangsa yang menempel atau mendekati tentakel dan mengenai knidosit, knidosit menegluarkan racun untuk melumpuhkan mangsa tersebut mangsa. Mangsa yang sudah dilumpuhkan ditangkap oleh tentakel. Tentakel kemudian menggulung dan membawa mangsa ke mulut.