Menjelaskan Cara Menggambarkan Gaya Berat dengan singkat

Berat adalah besaran vektor yang arahnya tegak lurus ke bawah mengarah ke pusat bumi. Bagi melukiskan vektor berat, urusan kesatu yang mesti dilakukan ialah menilai titik pusat massa dari benda tersebut. Bagi benda-benda pejal yang bentuknya beraturan laksana kubus, balok dan silinder seringkali titik pusat massa sedang di tengah-tengah.

Kemudian sesudah menilai titik pusat massa sebuah benda, tarik garis dari pusat massa itu lurus ke bawah. Panjang vektor berat dicocokkan dengan panjang vektor gaya normal andai benda itu berada pada bidang datar. Apabila benda digantung dengan tali, maka panjang vektor gaya berat dicocokkan dengan panjang vektor gaya tegangan tali. Bagi lebih jelasnya, simaklah gambar inilah ini.

Perhatikan gambar gaya berat pada bidang horizontal di atas. Sebenarnya, gaya normal pun melalui titik pusat massa benda sampai-sampai seharusnya gambar vektor gaya normal dengan vektor gaya berat berhimpit. Penulis mencerminkan secara terpisah dikarenakan supaya kalian dapat memahami dimana letak titik kerja setiap gaya tersebut.