Menjelaskan Berdasarkan Arah Gerakannya dengan singkat

Berdasarkan Arah gerakannya antara lain ialah sebagai berikut :

  • Sendi Engsel ialah hubungan antartulang yang memungkinkan suatu gerakan tersebut dapat satu arah maju ataupun mundur. sebagai contoh sendi engsel  ialah pada persendian pada siku dan juga lutut dan lain-lain.
  • Sendi Peluru ialah hubungan antar tulang yang memungkinkan suatu gerak ke segala arah atau bebas. sebagai contoh sendi peluru ialah pada persendian antara tulang paha dan juga tulang gelang panggul dan lain-lain.
  • Sendi Putar ialah hubungan antartulang yang dapat memungkinkan suatu gerakan tulang yang satu mengelilingi dengan tulang lainnya ialah sebagai poros.sebagai contoh sendi putar ialah pada persendian tulang tengkorak dan juga pada tulang atlas dan lain-lain.
  • Sendi Geser ialah hubungan antartulang yang memungkinkan suatu gerakan tulang yang satu dengan menggeser tulang yang lain. sebagia contoh sendi geser ialah pada persendian antartulang karpal.
  • Sendi Pelana ialah sendi antartulang yang memungkinkan suatu gerakan tulang ke dua arah yang saling tegak lurus. sebagai contoh sendi pelana ialah persendian pada tulang tumit dan juga pada tulang kering.