Berikut ini Katup Jantung – dijelaskan lengkap

Dalam memastikan alur aliran darah, ada katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Semua katup itu bertugas menjaga darah mengalir ke arah yang benar. ada empat katup pada jantung, yaitu:

  1. Katup mitral, ada di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup mitral normalnya mempunyai dua daun katup, maka disebut juga katup bikuspid.
  2. Katup aorta, ada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi.
  3. Katup trikuspid, ada di antara serambi kanan dan bilik kanan, dan mempunyai tiga daun katup.
  4. Katup pulmonalis, ada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis