Tentukan 3 bilangan genap berurutan sehingga jumlah bilangan pertama dan terakhir melebihi bilangan kedua sebanyak 10

Misalkan tiga bilangan genap berurutan adalah X , X+2 dan X+4

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan

X + X+4 =X+2 + 10

2X +4 = X + 12

X = 8

jadi bilangan pertama adalah 8

Bilangan kedua = X+2 = 8 +2 = 10

Angka ketiga = X + 4= 8+4 = 12

Tiga bilangan berurutan adalah 8,10 dan 12.

10