Perbedaan gen dominan dan resesif

Dominan dan resesif adalah dua jenis gen. Perbedaan utama antara dominan dan resesif adalah, gen dominan mengekspresikan sepenuhnya pada fenotipe sementara gen resesif tidak sepenuhnya mengekspresikan fenotipe. Gen resesif tidak dapat sepenuhnya diekspresikan di hadapan gen dominan tetapi ketika itu sendiri, ia diekspresikan sepenuhnya.

Pengertian gen dominan

Gen dominan adalah suatu gen yang menutupi ekspresi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya. Gen dominan biasanya dilambangkan menggunakan huruf besar. Contohnya dalam persilangan dua organisme dengan satu sifat beda antara tanaman yang berbunga merah dan tanaman berbunga putih maka turunan atau filialnya adalah adalah tanaman berbunga merah dengan lambang gen Mm.

Huruf M adalah lambang untuk gen pembawa warna merah yang dominan terhadap warna putih. Contoh lain dari peran gen dominan adalah gen yang mengatur warna kulit sehingga kulit memiliki warna adalah gen A, sedangkan gen a adalah gen yang tidak mampu memunculkan pigmen sehingga menimbulkan kulit albino. Ketika seseorang memiliki pasangan gen AA maka akan tetap memiliki kulit normal. Saat memiliki gen Aa akan tetap memiliki kulit berwarna karena gen A dominan terhadap a tetapi saat memiliki gen aa maka kulitnya akan albino.

Gen dominan dapat pula diartikan sebagai gen yang tetap menunjukkan sifat atau ekspresinya meskipun berpasangan dengan gen yang resesif. Gen dominan tidak selamanya selalu bersifa baik, karena pada kenyataannya ada gen dominan yang membawa sifat buruk. Contoh gen dominan yang membawa sifat buruk adalah gen dominan langka yang menyebabkan penyakit tumor pada mata anak.

Pengertian Gen resesif

Gen Resesif adalah gen yang lemah yang tidak dapat menunjukan sifat yang dibawahnya jika berpasangan dengan alela  yang bersifat dominan ataupun normal. Gen resesif hanya bisa menunjukan sifat yang di bawanya jika berpasangan dengan gen resesif yang lain. Gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Gen normal yang berpasangan dengan gen resesif di sebut Karier. Contoh Gen Resesif yang dapat menyebabkan penyakit atau kelainan genetik jika berpasangan dengan gen resesif yang lain adalah Gen resesif pembawa sifat buta warna.

Bedanya gen gen dominan dan resesif

  • Gen dominan dinyatakan sepenuhnya dalam fenotipe sementara resesif tidak.
  • Gen dominan yang menyebabkan penyakit serius kurang umum daripada gen resesif.
  • Gen dominan dapat dihilangkan pada generasi pertama sementara gen resesif tidak dipilih kecuali orang tersebut memiliki dua salinan.
  • Gen dominan lebih kuat daripada gen resesif.
  • Gen dominan lebih cenderung meneruskan ke musim semi daripada gen resesif.

Kata kunci