Menjelaskan Teori Komunikasi dengan singkat

Teori komunikasi ialah suatu pandangan juga strategi yang membentuk alat dan rangka kerja pada suatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi teori akan mengarahkan bentuk dan kaidah dalam komunikasi yang akan dibuat. Lewat penulisan ini penjelasan tentang teori-teori komunikasi yang akan dibuat. Ada dua aspek utama yang dilihat secara langsung pada bidang ini sebagai suatu bidang pengkajian baru.

Aspek pertama adalah perkembangan dari beberapa kejadian atau sudut seperti perindustrian, teknologi komunikasi dan politik dunia. Dalam bidang teknologi komunikasi seperti radio, telefon, televisi, satelit, rangkaian komputer sudah menghasilkan ide untuk melihat apakah kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu, serta masyarakat disebuah negara. Perkembangan politik dunia, memperlihatkan kesan politik kepada publik sehingga memperlihatkan propaganda dan pendapat umum.