Menjelaskan Samudera dan Laut di Bumi dengan singkat

Berbicara mengenai perairan yang menutupi permukaan Bumi, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya samudera dan juga lautan. Mengapa? Ya, karena samudera dan lautan ini merupakan mayoritas perairan yang menutupi Bumi. Kumpulan air asin ini menyusun permukaan Bumi dengan rapi dan mengelilingi daratan (pulau- pulau dan benua yang ada di Bumi. Apabila kita memperhatikan globe atau peta maka kita akan mendapat warna- warna yang berbeda pada samudera atau lautan tersebut.

Baca Juga ; 

Meski sama- sama berwarna biru, namun tingkat kebiruan berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya. Tingkat kebiruan ini sebenarnya melambangkan kedalaman laut tersebut. Laut yang berwarna lebih biru berarti mempunyai kedalaman yang lebih daripada lainnya. Hal ini berarti semakin biru warna pada peta atau globe, maka semakin dalam laut tersebut.

Laut sebagai salah satu penyusun permukaan Bumi mempunyai bagian- bagian tertentu. Sama seperti daratan yang mempunyai variasi (seperti gunung, jurang, lembah, dll), perairan pun juga mempunyainya. Ada gunung yang terdapat di dalam lautan dan ada pula semacam lembah dan bahkan jurang di dalam laut. Jurang yang ada di dalam laut dinamakan sebagai palung laut.