Menjelaskan Rumus mencari skala dengan singkat

Skala = Jaraka pada peta : Jarak sesungguhnya

Nah meri kita coba rumus skala peta diatas melalui contoh soal berikut ini:

Diketahui:

  • Jarak kota A dan kota B dalam peta ialah 20 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya ketika diukur dilapangan ialah 200.000 cm. Berapakah besar skalanya..???

Jawab:

  • Skala peta = Jarak pada peta / Jarak sesungguhnya = 20 cm : 200.000 cm = 1 : 2000. Jadi besar skala peta tersebut ialah 1 : 2000.