Menjelaskan  Pokok-Pokok Pengumuman dengan singkat