Menjelaskan Pengertian Mahram dengan singkat

Mahram merupakan seluruh orang yang haram untuk dinikahi selamanya sebab karena keturunan, persusuan serta pernikahan dalam syariat Islam. Muslim pada Asia Tenggara sering salah dalam memakai istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhtim memiliki arti yang berbeda.

Dalam bahasa arab, kata “muhrimun” yang artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram “mahramun” memiliki arti orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram “tidak diperbolehkan” kita nikahi sementara ataupun selamanya. Tetapi kita diperbolehkan berpergian dengannya, boleh untuk berboncengan, boleh menjabat tangannya, boleh melihat wajahnya, dan seterusnya.