Menjelaskan Penerapan Sistem 2 Kamar dengan singkat

Berikut ini terdapat beberapa dalil mengapa sebuah negara merealisasikan sistem parlemen dua kamar:

  1. Pada dasarnya suatu lembaga perwakilan mesti dapat mencerminkan tiga keterwakilan yaitu keterwakilan wilayah, keterwakilan penduduk, dan pun keterwakilan pemaparan politik.
  2. Kegagalan dari sebuah partai politik dalam menciduk serta mengagregasikan semua aspirasi dan pun kepentingan politik negara. Dalam urusan ini realitas politik ditandai dengan pelbagai kekuatan dan kepentingan politik, sehingga paling tidak barangkali untuk menampung semuanya dalam sistem politik sebuah partai politik.
  3. Sistem dua kamar tidak melulu untuk negara federal saja. Saat ini sistem dua kamar pun berlaku guna negara-negara yang mempunyai wilayah yang luas dengan jumlah warga yang tidak sedikit serta heterogen.

Baca Juga :