Menjelaskan Fungsi Batang dengan singkat

Fungsi batang dalam tumbuhan(pohon) antara lain ialah sebagai berikut :

  1. Mendukung bagian-bagian pada tumbuhan yakni daun, bunga, dan juga buah.
  2. Merupakan suatu jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis
  3. Membantu suatu proses pernapasan, dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel
  4. Tempat melekatnya suatu daun, bunga dan juga buah.
  5. Sebagai penopang atau juga sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak
  6. ialah sebagai alat perkembangbiakan dengan secara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan
  7. sebagai Tempat menyimpan cadang makanan contohnya ialah sagu