Menjelaskan Contoh hukum Newton 1 : dengan singkat

  • Sediakan alat-alat antara lain Kelereng, kertas, dan meja!
  • Letakkan kelereng di atas kertas pada meja yang mendatar hingga keadaan kelereng diam!
  • Tarik kertas dengan mendadak / sentakan!
  • Ulangi langkah (ii) tetapi kertas ditarik perlahan-lahan, kemudian hentikan kertas tersebut secara mendadak!
  • Amati yang terjadi!

Berdasarkan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang diam cenderung untuk tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung untuk tetap bergerak lurus beraturan (ingin mempertahankan keadaannya). Sifat demikian itulah yang disebut sebagai kelembaman (inersia) suatu benda.

Hukum Newton dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan F = 0