Menjelaskan Badan Usaha dan Badan Hukum dengan singkat

Dalam membentuk suatu badan usaha adalah dasar yang sangat penting jika kita akan melakukan suatu usaha bisnis. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam perusahaan baik perusahaan yang kecil, menengah ataupun besar akan melindungi perusahaan dari semua tuntutan dengan akibat yang dijalankan perusahaan itu.

Walaupun demikian, untuk menjalankan sebuah usaha tidak diwajibkan untum seorang Pengusaha untuk dapat mendirikan suatu badan usaha hukum. Hal itu adalah pilihan untuk Pengusaha dalam menentukan bantuk dari penyelenggara usaha yang cocok melakukan suatu kegiatan usaha yang akan dijalankan. Tetapi, bagi beberapa jenis usaha tertentu yang sudah diwajibkan terhadap peraturan UU diharuskan berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum contohnya rumah sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal, serta bank dll.

Suatu badan usaha adalah kesatuan yuridis serta ekonomis yang merupakan faktor-faktor peroduksi yang mempunyai tujuan dalam mencari sebuah keuntungan. Badan usaha ialah sebuah rumah tangga ekonomi yang memliki tujuan dalam mencari keuntungan dengan faktor-faktor produksi. Bisnis atau usaha perseorangan bisa dikatakan berbadan hukum jika mempunyai “Akte Pendirian” yang disahkan oleh notaris dengan disertai dengan tandatangan diatas matarai serta segel.