Contoh larutan elektrolit kuat

Yang dimaksud dengan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di bawah ini adalah beberapa contoh dari larutan elektrolit kuat dna lemah.

Elektrolit kuat adalah mempunyai daya hantar yang relatif tinggi walaupun konsentrasinya relatif kecil, sedangkan elektrolit lemah mempunya daya hantar yang relatif rendah walaupun konsentrasinya relatif besar.

Berikan contoh larutan elektrolit kuat!

 • H2SO4 : asam sulfat
 • HCl : asam klorida
 • HBr : asam bromida
 • Ba(OH)2 : barium hidroksida
 • Ca(OH)2 : kalsium hidroksida
 • NaCl : natrium klorida
 • K2SO4 : kalium sulfat
 • CaCl2 : kalsium klorida
 • HI : asam iodida
 • NaOH : natrium hidroksida
 • KOH : kalium hidroksida
 • LiOH : Litium hidroksida
 • Na2SO4 : natrium sulfat
 • Ba(NO3)2 : barium nitrat
 • KI : kalium iodida
 • KBr : kalium bromida
 • NaI : natrium iodida
 • KCl : kalium klorida
 • CaI2 : kalsium iodida
 • Ca(NO4)2 : kalsium nitrat

Sebutkan 6 Sifat larutan elektrolit!

 • Derajat ionisasi = 1, atau mendekati 1
 • Contoh dari elektrolit kuat (HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, HF); Basa kuat (NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, LiOH).
 • Dapat menghantarkan listrik
 • Memiliki derajat ionisasi yang berkisar antara 0 < α ≤ 1
 • Jika dinyalakan uji daya hantar listrik: gelembung gas yang dihasilkan banyak, lampu menyala
 • Penghantar listrik yang baik

Sebutkan 4 larutan non elektrolit!

 • Tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda, karena tidak dapat menghantarkan listrik
 • Derajat ionisasi = 0, contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, larutan urea.
 • Tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi
 • Memiliki derajat ionisasi α = 0 (tidak terionisasi)

Sebutkan 4 Ciri-ciri Larutan Elektrolit Kuat

 • Penghantar arus listrik kuat atau baik
 • Terionisasi dengan sempurna
 • derajat ionisasi (a) a = 1
 • kalau diuji atau dicoba, larutan elektrolit kuat mempunyai nyala lampu yang terang serta muncul gelembung gas yang banyak

Sebutkan 4 Ciri Larutan Elektrolit Lemah

 • Penghantar listrik yang kurang baik atau lemah
 • Terionisasi sebagian
 • Tetapan atau derajat ionisasi (a) 0< a <1
 • Jika diuji, larutan elektrolit lemah nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit.

Sebutkan contoh larutan elektrolit lemah!

 • HNO2 : asam nitrit
 • C6H5OH : fenol
 • C6H5COOH : asam benzoat
 • Al(OH)3 : aluminium hidroksida
 • NH4OH : amonium hidroksida
 • C6H5NH2 : anilin
 • HF : asam flourida
 • CH3COOH : asam asetat
 • H2CO3 : asam karbonat
 • H3PO4 : asam fosfat
 • H2S : asam sulfia
 • Be(OH)2 : berilium hidroksida
 • Zn(OH)2 : seng hidroksida
 • AgOH ; perak hidroksida
 • HgCl2 : merkuri klorida
 • Hg(NO3)2 : merkuri nitrat
 • CaCrO4 : kalsium kromat
 • PbI2 : timbal iodida
 • HgS : merkuri sulfida
 • AgCl : Perak klorida

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *