Berikut ini Pengertian Massa Jenis – dijelaskan lengkap

Massa jenis adalah pengukuran massa untuk tiap satuan pada volume benda” Semakin tinggi massa jenis benda, maka semakin besar juga massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata tiap benda adalah total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang mempunyai massa jenis lebih tinggi (contohnya besi) akan mempunyai volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang mmempunyai massa jenis lebih rendah (contohnya air).

Satuan Massa Jenis

Satuan SI massa jenis yaituKg/m3, Kg·m−3 Massa jenis memiliki fungsi menentukan zat. Setiap zat mempunyai massa jenis yang berbeda. Dan satu zat berapapun massanya dan berapapun volumenya akan mempunyai massa jenis yang sama.

Rumus Massa Jenis

Rumus menentukan massa jenis yaitu : ρ = m/V Keterangan Rumus: ρ = massa jenis,
m = massa,
V = volume. Satuan massa jenis dalam ‘CGS [centi-gram-sekon]’ yaitu : g/cm3 (gram per sentimeter kubik) 1 g/cm3 sama dengan 1000 kg/m3 Massa jenis air murni yaitu 1 g/cm3 atau = 1000 kg/m3 Selain karena angkanya yang mudah diingat dan mudah digunakan untuk menghitung, maka massa jenis air digunakan perbandingan untuk rumus ke-2 menghitung massa jenis, atau yang umum dinamakan ‘Massa Jenis Relatif’