Berikut ini Lambang / Simbol Pancasila – dijelaskan lengkap

Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai yang berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar dan hitam. Sila Ke-2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai dan berlatar belakang merah. Sila Ke-3 : Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai dan berlatar belakang putih Sila Ke-4 : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar belakang merah. Sila Ke-5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi terletak di bagian kanan bawah perisai dan berlatar belakang putih. Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Isi Pancasila. Setelah kita tahu apa saja yang terkandung di dalam Kelima Sila tersebut semoga bisa menambah kecintaan kita Kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Artikel lainnya :