Berikut ini Kerajaan – Kerajaan Di Jawa – dijelaskan lengkap

Kerajaan yang pertama kali berkembang di Indonesia ini ialah kerajaan Hindu & Buddha sedangkan sistem perekonomian yang digunakan pada saat itu yakni perdagangan, yang menjadikan hubungan dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti China, India dan bahkan wilayah Timur Tengah dapat terjalin. Pada zaman kerajaan berkembang Agama Hindu merupakan agama yang pertama masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarikh Masehi dan terus berkembang sampai akhirnya kerajaan-kerajaan Islam satu persatu bermunculan. Adapun kerajaan-kerajaan islam di jawa ialah sebagai berikut ;