Berikut ini Ciri-Ciri Peribahasa – dijelaskan lengkap

  • Kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap artinya peribahasa tidak dapat diubah.
  • Peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan untuk menyindir atau juga memperindah bahasa.
    Kata-kata yang digunakan biasanya teratur, Enak didengar serta mempunyai makna tersendiri.
  • Biasanya peribahasa diciptakan serta dibentuk berlandaskan pandangan dan juga perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat.
  • Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat dimulut masyarakat hingga turun temurun.