Berikut ini Ciri-Ciri Hukum Adat – dijelaskan lengkap

Berikut ini adalah ciri-ciri hukum adat, antara lain:

 • Lisan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodefikasi
 • Tidak sistematis
 • Terdapat keputusan kepala adat
 • Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
 • Tidak teratur
 • Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan.

Ciri Dan Sifat Hukum Adat

Dibawah ini adalah ciri dan sifat hukum adat menurut Prof . Koesno, yakni ;

 • Hukum adat pada biasanya tidak tertulis
 • Peraturannya tertuang dalam petuah – petuah yang memuat asas prikehidupan dalam masyarakat
 • Asas – asas dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah; Seloka
 • Kepala adat selalu di mungkinkan ikut campur dalam segala urusan
 • Faktor kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan
 • Faktor pamrihsukar dilepaskan dari buka pamrih
 • Ketaatan dalam melaksanakannya lebih di sandarkan pada harga di setiap anggota masyarakat