Soal dan pembahasan limit fungsi

Pilihan ganda Soal dan Jawaban Soal Limit Fungsi 10 butir. 5 uraian Soal dan Jawaban Limit Fungsi.

Advertisement

I. Pilihan ganda

1. Nilai dari limit1 adalah …..

  1.  -∞
  2.  -⅕√15
  3.  0
  4.  ⅕√15
  5.  ∞

2. Nilai dari limit2 = a. Nilai a adalah …..

a. ∞
b. -1
c. 0
d. 1
e. ∞

3. Nilai dari limit3 adalah …..

a. ∞
b. – ⅚
c. ⅚
d. 6/5
e. ∞

4. Nilai dari lim x→∞ [√(x+1) – √(x-1)] adalah …..

a. -∞
b. -2
c. 0
d. 2
e. ∞

5. Nilai dari lim x→∞ [√(x2+2) – √x2-x)] adalah …..

a. -∞

b. – 1

c. 0

d. 1

e. ∞

6. Nilai dari limit4 adalah …..

a. – 2/3

b. -1/3

c. 0

d. 1/3

e. 2/3

7. Nilai dari lim x→4 ∛(x2+7) adalah …..

a. √23

b. ∛23

c. √23

d. ∛23

e. ∛-23

8. Nilai dari limit5 adalah …..

a. -5/6

b. -6/5

c. 0

d. √⅚

e. √6/5

9. Nilai dari lim x→3 [(2x+1)(x-2)] adalah …..

a. -7

b. -3

c. 0

d. 3

e. 7

10. Jika lim x→2 √2x2 – 3 = a dan lim x→3 √(x2 – 3x) = b, maka nilai 2a+b adalah …..

a. √5

b. 2√5

c. 3√5

d. 4√5

e. 6

II. Uraian

1. Jika limit6 dan , limit7

maka tunjukan bahwa a2+3b2=8 !

2. Buktikan bahwa :

a. limit8 = 1

b. limit9 = 1

c. limita = ½

d. limitb = 5/2

3. Hitunglah limit akar terkecil untuk a → ∞ dari persamaan x2-(2a – 4)x+a+1 = 0 !

4. Hitunglah nilai limit berikut !

a. limitc

b. limitd

c. limite

5. Tentukan nilai limit berikut dengan menggunakan teorema limit !

limitf

limitg

Pembahasan soalnya bisa dilihat disini: http://artikeltop.xyz/wp-content/uploads/2016/05/Pembahasan-Fungsi-Limit-2.zip

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.