Sebutkan 7 contoh peninggalan seni bangunan Romawi

Advertisement

Peninggalan seni bangunan Romawi sebagai berikut.

1. Coloseum dan amphitheater, yaitu suatu bangunan yang berbentuk seperti stadion dan dapat me- nampung puluhan ribu penonton. Pertunjukan di coloseum di antaranya Chairot, yaitu kereta perang yang ditarik oleh beberapa ekor kuda dan gladiator, yaitu perkelahian antara manusia dan manusia.

2. Pantheon/panteon, rumah dewa orang-orang Romawi.
3. Viaduct/viaduk dan aquaduct/akuaduk berfungsi sebagai saluran air.
4. Limes atau rangkaian benteng yang panjangnya hingga puluhan kilometer, lebar 2,5 m dan tingginya 6 m.
5. Cirrus maximus, yaitu pertunjukan hiburan sirkus.
6. Forum romamun, yaitu gedung pemerintahan.
7. Cloaca maxima adalah saluran pengairan untuk me- nyalurkan kelebihan air hujan yang hingga sekarang terpelihara dengan baik.

Thermen, terdapat pemandian dengan ruang-ruang mandi berair panas, hangat, dan dingin.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.