Dampak positif dan negatif pelaksanaan Politik Kolonial Liberal

Sebagai langkah awal perubahan Politik Kolonial Konservatif menjadi Politik Kolonial Liberal maka diterapkan peraturan-peraturan sebagai berikut. Undang-Undang Perbendaharaan (Comptabiliteits  Wet) tahun 1864 yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Undang-Undang Gula… Lanjut Baca